’t Madeliefje 1 is een zelfstandige kinderopvang voor 14 baby's, kruipers en peuters, gelegen in de Brandstraat 54 te Vrasene. Daar kan elk kind zich op eigen niveau ontwikkelen in een huiselijke sfeer. Ook de grote tuin biedt heel wat uitdaging voor baby, kruiper en peuter.

’t Madeliefje 2 is een zelfstandige kinderopvang, gelegen in de Grote kouterstraat 77A te Vrasene, waar baby's, kruipers en peuters kunnen ontwikkelen in een kleurrijke ruimte, kindvriendelijk ingericht om aan alle noden van het kind te voldoen.

’t Speelmadeliefje is een buitenschoolse kinderopvang, gelegen in de Cauwenstraat 7 te Vrasene, waar kinderen van 2,5 tot 12 jaar terecht kunnen tijdens vakantiedagen en voor en na school.

Samen met bekwame medewerkers zorgen we voor een kwalitatieve opvang zodat U als ouder uw kind met een gerust geweten aan ons kunt toevertrouwen.

We volgen regelmatig bijscholing voor een goede pedagogische opvang, E.H.B.O., de psychologie van het kind,…